page_banner
page_banner
page_banner
page_banner
page_banner

Plastiki sanjym galyplary we bölekleri üçin kompýuter materiallaryny arassalaň

Gysga düşündiriş:

Bu, öý şireli blender garniturasy.Aç-açan kompýuter materialy, ýüzügi aýna reňkli, owadan we ajaýyp dizaýn.Galybyň ýüzüni aýna bilen ýalpyldawuk bir proses hökmünde görmek bolýar.Şiresi arassa suwy ýasaýar.Maşyn işe girizilenden soň, motor ýokary tizlikde aýlanmak üçin pyçak toruny sürýär.Miwe we gök önümleri iýmitlendiriş portundan pyçak toruna itekläň, pyçak torunyň ýiti tikenleri pyçak torunyň ýokary tizlikli işlemegi netijesinde emele gelen şiräniň merkezden gaçyryş güýji bilen miweleri we gök önümleri keser, pulpa pyçak torundan şlak gutusyna uçar we şiresi geçer.Pyçak tor şiresi käsesine akýar.Iýmitleri garyşdyrmak, ezmek we kesmek maksadyna ýetmek üçin pyçagy ýokary tizlikde aýlamak üçin hereketlendirijini ulanýan maşyna köpçülikleýin iýmit garyndysy diýilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Siziň pikirleriňiz

zhu
Bölek material PC
Bölek agramy 50g
Faceerüsti gutarmak Aýna ýalpyldawuk
Reňk Arassala

Galyp dizaýny

img (6)
img (7)
img (8)

Galyp önümçiligi

Bölümiň ady käse
Galyndy material NAK80
Galyndy göteriş wagty (oklar) 100W
Gowak 2
Gyzgyn ýa-da sowuk ylgaýjy Gyzgyn ylgawçy Yudo
Galyp ululygy 300X400X450 mm
Galyndy agramy 600KG
Sanjym maşynynyň parametri HT 200
Sikl wagty 40-njy ýyllar
Galyndy standarty HASCO
img (1)
img (2)

Synag önümçiligi

Pikirleriňizi durmuşa geçirmek

img (3)
img (5)

Esasy maglumatlar

Marka Moldie
Galyp bazasy LKM, HASCO, DME ýa-da islegiňiz
Galyndy materialy 45 #, P20, H13, 718, 1.2344, 1.2738 we ş.m.
Standart HASCO, DME, MISUMI, PUNCH we ş.m.
Haryt materialy PC / ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM ýa-da isleýän beýleki zatlaryňyz
Ylgawçy Sowuk / gyzgyn ylgaýjy
Derwezäniň görnüşi Gapdal derwezesi, aşaky derwezesi, nokat nokady, gyrasy derwezesi we ş.m.
Galyndy agramy 50kg-15Ton
Sanjym maşynynyň görnüşi 80-1500 ton
Galla önümleriniň daşky görnüşi üçin standart MT (galyp tehnologiýasy), YS, HN seriýasy
Plastmassa reňk kontrastynyň usuly RAL PANTONE
Kepilnamaly ISO 9001: 2015 kepillendirilen, SGS kepillendirilen

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň