page_banner
page_banner
page_banner
page_banner
page_banner

Lamborghini üçin plastik sanjym galyplary synag önümçiligi

Moldie, Lamborghini awtoulag bölekleriniň galyplaryny öndürdi, bu wideoda görşüňiz ýaly 2021-nji ýylyň 12-nji noýabrynda synag önümçiligi!

Pikiriňizi durmuşa geçirmek üçin bize ýüz tutuň!

Moldie dürli plastmassa sanjym galyplaryny öndürmekde we üpjün etmekde ökde (AL & Zinc), OEM mehaniki bölekleri we taýýar önümleri ýygnamak bilen meşgullanýar.


Iş wagty: Noýabr-23-2021