page_banner
page_banner
page_banner
page_banner
page_banner

Awtoulag çarçuwasy 2K plastmassa sanjym galyndylary we bölekleri

Gysga düşündiriş:

Bu awtoulag böleklerinde möhür üçin plastmassa laýyk gelýär.Awtoulagda on müňlerçe ätiýaçlyk şaýy bar, köpüsi çözgütleri möhürlemek üçin ulanylýar.Bu şolaryň biridir.Iki reňkli galyndydan ýasalýar, material SAN + TPE - 60 kenar A, agramy 45g töweregi we ýüzi ýalpyldawuk.Umumy reňk aç-açan we ak bolýar.Bu önümiň esasy wezipesi çözgüdi doly möhürlemek däl-de, gurluş taýdan möhürlemekdir.Şonuň üçin ortada iki sany tegelek deşik bar.Awtoulag bölekleri elmydama kompaniýamyzyň esasy önüm görnüşi bolupdy.Köp ýyllaryň dowamynda Mersedes-Benz BMW, Volkswagen, Maserati we ş.m. köp sanly awtoulag zapas şaýlary bilen gönüden-göni ýa-da gytaklaýyn hyzmatdaşlyk etdik.Dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Siziň pikirleriňiz

Bölek material SAN + TPE - 60 kenar
Bölek agramy 45g
Faceerüsti gutarmak Polýak
Reňk Aç-açanlyk + ak

Siziň pikirleriňiz

img (1)

Galyp akymynyň derňewi

img (8)

Galyp dizaýny

img (9)
img (2)

Galyp önümçiligi

Bölümiň ady Çarçuwa
Galyndy material 2343ESR
Galyndy göteriş wagty (oklar) 1000000
Gowak 1 + 1
Gyzgyn ýa-da sowuk ylgaýjy Gyzgyn ylgawçy
Galyp ululygy 574X760X607mm
Galyndy agramy 1650 KG
Sanjym maşynynyň parametri 450T
Sikl wagty 59s
Galyndy standarty Hasco
img (4)
img (3)

Synag önümçiligi

Pikirleriňizi durmuşa geçirmek

img (6)
img (7)

Esasy maglumatlar

Marka Moldie
Galyp bazasy LKM, HASCO, DME ýa-da islegiňiz
Galyndy materialy 45 #, P20, H13, 718, 1.2344, 1.2738 we ş.m.
Standart HASCO, DME, MISUMI, PUNCH we ş.m.
Haryt materialy PC / ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM ýa-da isleýän beýleki zatlaryňyz
Ylgawçy Sowuk / gyzgyn ylgaýjy
Derwezäniň görnüşi Gapdal derwezesi, aşaky derwezesi, nokat nokady, gyrasy derwezesi we ş.m.
Galyndy agramy 50kg-15Ton
Sanjym maşynynyň görnüşi 80-1500 ton
Galla önümleriniň daşky görnüşi üçin standart MT (galyp tehnologiýasy), YS, HN seriýasy
Plastmassa reňk kontrastynyň usuly RAL PANTONE
Kepilnamaly ISO 9001: 2015 kepillendirilen, SGS kepillendirilen

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň