page_banner
page_banner
page_banner
page_banner
page_banner

Hakynda

01

Dürli plastmassa sanjym galyplaryny öndürmek we üpjün etmek bilen meşgullanýan kompaniýamyz 2008-nji ýylda döredildi we OEM mehaniki bölekleri we taýýar önümleri ýygnamak bilen meşgullanýar.

02

Şol bir wagtyň özünde, kompaniýamyz bölek dizaýny, prototip ýasamak, galyndy dizaýny we galyp ýasamak hyzmatyny hem hödürleýär.Iki görnüşi üpjün edýäris: Biri prototip üçin, beýlekisi köpçülikleýin önümçilik üçin.

03

Indi Germaniýadan, Ispaniýadan, ABŞ-dan, Italiýadan, Russiýadan we ş.m. köp sanly müşderi bilen işleýäris.Awtoulag pudagy üçin gönüden-göni ýa-da gytaklaýyn müşderilerimiz “Mersedes-Benz”, “Volkswagen”, “Audi”, “Maserati”, “Chrysler”, “GM” we ş.m.Beýleki ugurlar üçin müşderilerimize IKEA, IEK, Schneider we ş.m.

04

Beýleki tarapdan, kompaniýamyzda hünärmen inersenerler topary bar.Her taslamanyň her ädimini bölek dizaýnyndan, galyndy dizaýnyndan, galyndy ýasamakdan, iberilýänçä nusga almakdan alada edýäris.Müşderilerimize her hepde MOLDIE tarapyndan işleýändigini bilmekleri üçin habar berýäris.

2-About_04
2-About_05
2-About_06
2-About_07

Şahadatnamalar

2-About_10-2
2-About_10
2-About_12
2-About_14

MOLDIE bölek dizaýny, prototip ýasamak, galyndy dizaýny, galyndy önümçiligi, köpçülikleýin önümçilik we öýde gurnama hyzmatyny hödürleýär.Bütin dünýäde köp müşderi bilen hyzmatdaşlyk edýäris we galyndy pudagyna çuňňur düşünýäris, tejribämiz ýönekeý dizaýndan başlap, tehniki böleklere çenli.

MOLDIE 2008-nji ýyldan başlap, MOLDIE bölek dizaýny, prototip ýasamak, galyndy dizaýny we galyp ýasamak hyzmatyny berip başlaýar. Indi Germaniýa, Ispaniýa, ABŞ, Italiýa, Russiýa, Wýetnam we ş.m. köp sanly müşderi bilen işleýäris.Awtoulag pudagy üçin gönüden-göni ýa-da gytaklaýyn müşderilerimiz “Mersedes-Benz”, “Volkswagen”, “Skoda”, “Audi”, “Chrysler”, “FIAT” -lary öz içine alýar.GM we ş.m.Beýleki meýdan üçin.Müşderilerimize IKEA girýär.IEK we ş.m.

Bizde bir hünärmen inersener topary bar we bölek taslamalaryndan, galyndy dizaýnyndan, galyndy ýasamakdan, iberilýänçä her taslamanyň her ädimine üns berýäris.Müşderilerimiziň taslamalarynyň her ädiminiň MOLDIE tarapyndan dolandyrylýandygyny bilmekleri üçin her hepde müşderilere hasabat berýäris.

Biziň wezipämiz, müşderilerimiziň satyn alyş çykdajylaryny 20-40% azaltmaga we müşderilerimiziň girdejisini we bazaryň bäsdeşlik ukybyny ep-esli ýokarlandyrmak üçin energiýasyny we wagtyny tygşytlamaga kömek edýän Hytaýdaky halkara müşderilerimiziň satyn alyş ofisiniň şol bir wezipesi bolmakdyr.

Gözleg we gözleg

2-About_20

1. Asyl ideýa

2-About_22

2. Prototip ýasamak

2-About_25

3. Galyp akymynyň derňewi

2-About_27

4. 2D / 3D faýly

2-About_29

5. 2D / 3D galyndy dizaýny

2-About_32

6. Galyp ýasamak

2-About_35

7. Trail önümçiligi

2-About_37

8. Ilkinji nusgalary barlamak

2-About_39

9. Sazlamak

2-About_41

10. Taýýar önüm

TQC

2-About_46

Taslama

2-About_48

Taslama enjamlary

2-About_50

3D skaner enjamlary

2-About_55

3D skaner

2-About_57

Gatylyk ölçegi

2-About_58

Kolorimetr

Topar

2-About_03
2-About_05-1
2-About_07-1

Işewür hyzmatdaşlyk

2-About_63
2-About_65

Sergi

2-About_70
2-About_72
2-About_74

Sorag-jogap

1-nji sorag: Gysga möhletli önümçilik bilen önümçilik galyndysyny ýasap bilersiňizmi?

A1: Hawa, edip bileris.islän mukdarda önüm öndürip bileris.

2-nji sorag: Galyndylary gaýtadan işlemäge nädip gözegçilik etmeli?

A2: Gaýtadan işlemek hasabatyny we galyndylary gaýtadan işlemek suratyny her iki hepdede müşderä ibereris.

3-nji sorag: Nusgalar mugtmy?

A3: Hawa, ilkinji synag nusgalary (5-lOpcs) mugt we ilkinji nusgalary gutaranymyzdan soň size DHL, FEDEX ýa-da TNT nusgalaryny ibereris.

4-nji sorag: Galybyň eýesi kim?

A4: Müşderi