page_banner
page_banner
page_banner
page_banner
page_banner

Awtoulag çyralary üçin 2K sanjym galyplary

Gysga düşündiriş:

2K galyndy: şol bir sanjym galyplaýjy maşyna iki sany plastmassa materialy sanjylýan we iki gezek galyp edilen galyndy, ýöne önüm diňe bir gezek çykýar.Adatça, bu galyplaýyş işine goşa materialdan sanjym galyplary hem diýilýär, adatça bir galyplar bilen tamamlanýar we ýörite iki reňkli sanjym galyplaýyş maşynyny talap edýär.
Artykmaç örtük: Iki plastmassa material hökman bir sanjym galyplaýjy maşyna sanjym edilmän, iki gezek galypdyr;önüm galyndylaryň bir toplumyndan çykarylandan soň, ikinji sanjym galyplary üçin başga bir galyplara goýulýar.Şonuň üçin, adatça, bu galyplaýyş prosesi, adatça iki reňkli sanjym galyplaýyş maşynynyň zerurlygy bolmazdan, 2 sany galyp bilen tamamlanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Siziň pikirleriňiz

10
Bölek material ABS + PC
Bölek agramy 600g
Faceerüsti gutarmak Polokary ýalpyldawuk
Reňk Gara + arassa

Galyp dizaýny

plastic license plate frame injection mould
plastic license plate frame injection mould
plastic license plate frame injection mould

Galyp önümçiligi

Bölümiň ady Awtoulag çyralary
Galyndy material H13
Galyndy göteriş wagty (oklar) 1000000
Gowak 1 + 1
Gyzgyn ýa-da sowuk ylgaýjy Sowuk
Galyp ululygy 600 * 600 * 450 mm
Galyndy agramy 900 KG
Sanjym maşynynyň parametri HaiTian - 500T
Sikl wagty 40-njy ýyllar
Galyndy standarty Adaty
7
5

Synag önümçiligi

Pikirleriňizi durmuşa geçirmek

24
30

Esasy maglumatlar

Marka Moldie
Galyp bazasy LKM, HASCO, DME ýa-da islegiňiz
Galyndy materialy 45 #, P20, H13, 718, 1.2344, 1.2738 we ş.m.
Standart HASCO, DME, MISUMI, PUNCH we ş.m.
Haryt materialy PC / ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM ýa-da isleýän beýleki zatlaryňyz
Ylgawçy Sowuk / gyzgyn ylgaýjy
Derwezäniň görnüşi Gapdal derwezesi, aşaky derwezesi, nokat nokady, gyrasy derwezesi we ş.m.
Galyndy agramy 50kg-15Ton
Sanjym maşynynyň görnüşi 80-1500 ton
Galla önümleriniň daşky görnüşi üçin standart MT (galyp tehnologiýasy), YS, HN seriýasy
Plastmassa reňk kontrastynyň usuly RAL PANTONE
Kepilnamaly ISO 9001: 2015 kepillendirilen, SGS kepillendirilen

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň