Näme üçin bizi saýlamaly?

01Dürli plastmassa sanjym galyplaryny öndürmek we üpjün etmek bilen meşgullanýan kompaniýamyz 2008-nji ýylda döredildi we OEM mehaniki bölekleri we taýýar önümleri ýygnamak bilen meşgullanýar.

02Şol bir wagtyň özünde, kompaniýamyz bölek dizaýny, prototip ýasamak, galyndy dizaýny we galyp ýasamak hyzmatyny hem hödürleýär.Iki görnüşi üpjün edýäris: Biri prototip üçin, beýlekisi köpçülikleýin önümçilik üçin.

03Indi Germaniýadan, Ispaniýadan, ABŞ-dan, Italiýadan, Russiýadan we ş.m. köp sanly müşderi bilen işleýäris.Awtoulag pudagy üçin gönüden-göni ýa-da gytaklaýyn müşderilerimiz “Mersedes-Benz”, “Volkswagen”, “Audi”, “Maserati”, “Chrysler”, “GM” we ş.m.Beýleki ugurlar üçin müşderilerimize IKEA, IEK, Schneider we ş.m.

04Beýleki tarapdan, kompaniýamyzda hünärmen inersenerler topary bar.Her taslamanyň her ädimini bölek dizaýnyndan, galyndy dizaýnyndan, galyndy ýasamakdan, iberilýänçä nusga almakdan alada edýäris.Müşderilerimize her hepde MOLDIE tarapyndan işleýändigini bilmekleri üçin habar berýäris.

Iň soňky blog we wakalar